Det statliga tandvårdsstödet

Som patient har du tillgång till ekonomiskt stöd för din tandvård, speciellt för dig som har ett mer omfattande tandvårdsbehov. Här får du en enkel förklaring av de olika formerna och vad som gäller för just dig. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget beviljas av Försäkringskassan och är på 300 eller 600 kronor. Det fungerar som ett tillgodohavande och delas ut den 1 juli varje år. Du kan spara ditt ATB i upp till 24 månader innan du får ett nytt som då ersätter det tidigare.

Hur stort är bidraget?

  • Är du upp till 23 år är din tandvård kostnadsfri.
  • 600 kronor per år från det år du fyller 24 år till det år du fyller 29 år.
  • 300 kronor per år från det år du fyller 30 och till det år du fyller 64 år.
  • 600 kronor per år från det år du fyller 65 år.

Du behöver inte själv ansöka om ditt tandvårdsbidrag, det ordnar vi enkelt.

Högkostnadsskydd

Med högkostnadsskyddet betalar du bara en del av kostnaden vid större ingrepp och behandlingar. Ersättningen, som mäts mot referenspriser som staten har tagit fram, är relativ och ökar ju högre kostnaden är. Bra att veta är att patientavgiften alltid ingår i högkostnadsskyddet. Kom också ihåg att din tandläkares pris kan vara högre än referenspriset. I så fall bekostar du mellanskillnaden själv.

Hur stort är bidraget?

  • Kostnader upp till 3000 kronor: står du själv för.
  • Referenspris mellan 3 000 till 15 000 kronor: ersättning med 50% av kostnaden.
  • Referenspris över 15 000 kronor: ersättning med 85% av kostnaden.

Din tandläkare eller tandhygienist hos oss ansöker om ersättning hos Försäkringskassan och drar sedan av summan från sitt pris – snabbt och smidigt för dig.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett större behov av tandvård kan du får ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Här är fokus på förebyggande tandvård och du får ersättning med upp till 600 kronor per halvår med start 1 januari och 1 juli. Du behöver först få ett läkarintyg och därefter ordnar vi med ditt bidrag. Bra att känna till är att det särskilda tandvårdsbidrag kan kombineras både med högkostnadsskyddet och det allmänna tandvårdsbidraget.

Alla behandlingar omfattas inte

Även om du kan få ekonomisk ersättning för många olika behandlingar omfattas inte alla i det statliga tandvårdsstödet. Exemplevis ingår inte tandblekning eller kronor på tänder långt bak i munnen. Hör gärna med oss så berättar vi vilka regler som gäller.

Läs mer om de olika tandvårdsstöden

Till Försäkringskassan

Försäkringskassan lista över behandlingar som inte omfattas (länk)

Till Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket, TLV